904 - ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ 2ος αι. π.Χ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ

90 cm