803 - ΕΦΗΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 330-325 π.Χ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

100 cm