2602 - ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΙΤΕΣ 100 π.Χ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ

70x67 cm