2601 - ΑΠΑΓΩΓΗ ΝΥΜΦΗΣ 410 π.Χ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

72x62 cm